فرم فایل‌‌های الکترونیکی

ردیف عنوان توضیح نوع فرم معاونت فایل فرم
1 پمفلت ها و برنامه کارآموزی فرمهای EDO معاونت آموزشی PDF icon Pamphlet2 (1).pdf, PDF icon کارآموزی در عرصه -مهر ماه , PDF icon کارآموزی در عرصه آبان ماه , PDF icon کارآموزی در عرصه-نیمه اول آذر , PDF icon کارآموزی در عرصه نیمه دوم آذر , PDF icon کارآموزی در عرصه آبان , PDF icon برنامه کارآموزی ترم 4 و ترم 2, PDF icon آنفولانزا.pdf, PDF icon آنفولانزا-پمفلت.pdf
2 کتابخانه الکترونیک پرستاری فرمهای EDO معاونت آموزشی PDF icon کتابچه راهنمای طرح درس.pdf, PDF icon طرح درس مفاهیم پایه پرستاری.pdf
3 LOG BOOK فرمهای EDO معاونت آموزشی PDF icon logbook farmacologi1-3.pdf, PDF icon LOGBOOK bozorgsalan salmandan2--.pdf, PDF icon logbook behdasht madarnozad1.pdf, PDF icon logbook behdasht mohit fard jamee1.pdf, PDF icon LOGBOOK bozorgsalan salmandan3.1 .pdf, PDF icon logbook koodakan 1.pdf, PDF icon logbook maharat parastari 1.pdf, PDF icon logbook Ravan1.pdf
4 طرح درس فرمهای EDO معاونت آموزشی فایل نمونه طرح درس.docx
5 فرم شاخص های ارزیابی بند یک ماده دو ارتقا فرمهای EDO معاونت آموزشی فایل Evaluation-criteria1-2.docx