راه اندازی پورتال جدید دانشگاه

تصویر support

پورتال جدید اطلاع رسانی "دانشگاه آزاد اسلامی ایرانشهر" راه اندازی گردید

از امکانات این پورتال میتوان به بخش دایرکتوری اساتید، گروه های آموزشی و دانشکده ها و امکانات تعاملی دانشجویان نام برد. اطلاعیه های آموزشی، مالی و اخبار روابط عمومی دانشگاه از طریق این پورتال در دسترس دانشجویان و اساتید محترم قرار خواهد گرفت.